Hamma: 0 Saytda: 0
Hozir saytda do'stlariz yo'q
Qiziqarli: Eng keng qanotli qush Albatros (qanoti 3,7m).