Administratsiya
Ro`yxat bo`sh
Qiziqarli: Qo`l tirnoqlari oyoq tirnoqlariga nisbatan 4 baravar tezroq o`sadi.